G9 Việt Nam

Chào mừng bạn đến với Trường học cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam.
SEDU - Mạng học tập hoàn toàn miễn phí và luôn luôn miễn phí cho cộng đồng học tập Việt Nam.
SEDU - Mạng chia sẻ kiến thức và những bài học thành công cho mọi người dân Việt Nam.
SEDU - Nơi mang lại hiệu quả và sáng tạo cho việc học tập trực tuyến của sinh viên và người dân Việt Nam.
SEDU - Mạng xã hội kết nối giáo dục Việt Nam.
SEDU - Hệ sinh thái mã nguồn mở lớn nhất luôn luôn vì một mục tiêu hỗ trợ việc hướng dẫn, đào tạo và học tập cho người Việt Nam.

Các khóa học miễn phí, ngoại trừ những khóa học đặc biệt đã được mở sẵn cho cộng đồng, sẽ chuyển sang trạng thái "Khóa học cộng đồng" khi đã có đủ 20 học viên tham gia. Vậy nếu bạn tham gia một khóa học mà chưa truy cập được nội dung, xin vui lòng chờ đợi chúng tôi cập nhật ngay khi số lượng học viên đã đủ. Việc tham gia của bạn vào khóa học bất kỳ sẽ sớm đưa khóa học trở thành khóa học cho tất cả mọi người.
Nếu bạn có thể đóng góp cùng chúng tôi một kinh nghiệm của bản thân hay một khoá học trực tuyến do mình tự thiết kế hoặc dịch, chúng tôi mong bạn có thể bắt đầu ngay với SEDU để nhiều người Việt Nam có cơ hội được biết kiến thức đó.
SEDU vui mừng nhận được sự hỗ trợ từ những người bạn G9 Việt Nam trong hành trình đem tri thức đến với cộng đồng,

Khời nghiệp cùng G9 Việt Nam

Khóa học nổi bật

Results-Based Management (RBM)
Results-Based Management (RBM)
Smart Edu | Nguyễn Lê Vân
1 bình chọn | 40 Lượt xem | Tổng cộng 5/5 | Bạn bình chọn [?]

Từ vựng TOEFL
Từ vựng TOEFL
1 bình chọn | 777 Lượt xem | Tổng cộng 5/5 | Bạn bình chọn [?]

Mô tả tóm tắt Vào học

Đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính
Đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính
G9 Việt Nam
1 bình chọn | 44 Lượt xem | Tổng cộng 5/5 | Bạn bình chọn [?]

Mô tả tóm tắt Vào học

Hướng dẫn dạy và học cùng SEDU
Hướng dẫn dạy và học cùng SEDU
Smart Edu
1 bình chọn | 74 Lượt xem | Tổng cộng 5/5 | Bạn bình chọn [?]

Mô tả tóm tắt Vào học

Kỹ năng sống
Kỹ năng sống
Smart Edu
1 bình chọn | 54 Lượt xem | Tổng cộng 5/5 | Bạn bình chọn [?]

Mô tả tóm tắt Vào học